Európai program zárult Pasaréten

Sikeresen zárult a Vasas Kosárlabda Akadémia és Fraport Skyliners 18 hónapos együttműködése, amelynek társfinanszírozását az európai Erasmus+ Sport program biztosította. Az „Agresszivitás, agresszió nélkül” elnevezésű projekt vezetője két neves sportpszichológus Markus Flemming, valamint Pankár Tibor volt. A három nyelven készült záródokumentum nemcsak a projekt résztvevői számára kínál hasznos tanácsokat, de valamennyi kosárlabdázó számára.

A frankfurti és pasaréti klub közötti személyes ismeretségen alapuló kiváló kapcsolat volt az alapja az Európai Bizottság oktatásügyi, ifjúságpolitikai, sportügyi és kulturális főigazgatósága által kiírt programban való részvételnek. A 2022. nyara óta eltelt másfél év alatt azonban nemcsak a Vasas Akadémia és a Fraport Skyliners szakemberei és játékosai gazdagodtak igen értékes tapasztalatokkal a témában, de az egyesületek közötti sportbarátság is erősödött. A projekt igazi haszonélvezője azonban végül maga a kosárlabdázás lesz, hiszen a végkövetkeztetés a sportág további fejlődése szempontjából is igen fontos megállapításokat tartalmaz.

A versenyszellem, a győzelemre, sikerre való törekvés valamennyi sportág természetes sajátja. De az alapvető emberi ösztönök is az egymással való versengés irányába terelnek bennünket. Ebben a folyamatos küzdelemben az agresszivitás a legjobbak egyik fegyvere, ám ez könnyen átcsúszhat a szélsőséges agresszióba, amelynek viszont már nincs helye a fair play irányította versenysportban. Fiatalok esetében pedig különösen nincs, jóllehet éppen a kamaszok, és fiatal felnőttek azok, akik még csak tanulják indulataik és érzelmeik kezelését, kordában tartását. A Vasas Akadémia és a Fraport Skyliners szakemberei helyesen ismerték fel a téma fontosságát, s ezért támogatták oly elkötelezetten a projekt sikerét közel másfél éven keresztül.

Frankfurti és pasaréti fiatal kosárlabdázók az Erasmus+ program keretében

„A program során nemcsak az agresszió előnyeit és kihívásait tudtuk feltérképezni, de olyan javaslatokat, stratégiákat és gyakorlatokat is megfogalmaztunk, amelyek a sportéletben széles körben alkalmazhatóak, és segítenek egy egészséges szellemiségű, inspiráló környezet kialakításában – foglalta össze honlapunk számára a program legfontosabb elemeit és végkövetkeztetéseit Harald Stein a Vasas Akadémia U18-U20 és felnőtt szakmai igazgatója, aki egyfajta személyes összekötő kapocsként kezdeményezte az egykori és a jelenlegi klubja közötti a megszokottnál erősebb és hatékonyabb, tudományos szintet elérő együttműködést. – Mindannyian egyet értettünk a téma fontosságában, sajnos nemcsak a játékosok, de néha az edzők is túllépnek olyan határokon, amelyeken nem lenne szabad. A feszült helyzetek a versenysport természetes velejárói, a durvaság, az agresszió azonban nem. Ezt azonban nem elég kijelentenünk, de a mindennapokban is folyamatosan tennünk kell ellene. Ehhez az edzőknek és a játékosoknak a mindennapi életben jól használható támpontokat, segítséget kell adnunk. A projektnek ez volt a célja, és nagyon örülök, hogy egy kiváló szakmai anyag lett az eredménye.”

De lássuk milyen fontos megállapításokat fogalmazott meg a 2007-ben született német és magyar sportolók részvételével megvalósult program, amely közös élő, valamint digitális workshopok, táborok, online megbeszélések révén működött.

A pályán kívül is sok dolguk volt a résztvevőknek

A verbális, a nonverbális és a paraverbális kommunikációs formák vizsgálatával saját magukról is értékes ismereteket szerezhettek a résztvevők, amely nemcsak a kosárlabdapályán, de az azon kívül tanúsított viselkedésükben is fontos szerepet játszik, ezáltal a csapat működésére és egészére is döntő hatással van. Ennek fejlesztése során fontos az önismeret, a játékosok személyes reakcióinak feltárása, valamint azok helyes kezelése. Markus Flemming és Pankár Tibor irányításával a 2022-es frankfurti táborban erre a személyes fejlődésre kaptak lehetőséget a fiatal kosárlabdázók.

A másfél éves program azt is igazolta, hogy az együttesen belüli hatékony kommunikációnak nagy szerepe van abban, hogy egy csapat összetartó közösségként tudjon működni, s ezáltal olyan biztonságos környezetet nyújtson tagjai számára, amely megakadályozza az agresszió bármelyik formájának kialakulását.

A Vasas Akadémia játékosai Frankfurtban

Az edzők a program előrehaladtával személyesen tapasztalták a sportolók érzelmi kontrolljának javulását, miközben a koncentrációt befolyásoló, időnként előforduló frusztrációkra is felfigyeltek. Ezért olyan stratégiákat dolgoztak ki, amelyek a komolyabb kihívások során is segítettek a fókusz és a csapategység fenntartásában.

„Az élet is aktívan alakította a programot, hiszen az idén májusban, Budapesten megtartott közös táborra különleges körülmények között került sor – folytatta értékelését Harald Stein. – Mindkét csapat sorsdöntő mérkőzések előtt állt saját bajnokságában, ezért a hangsúlyt a játékosok és az edzők mentális fejlesztésére fektettük. A két sportpszichológus a korábbi megbeszélések tapasztalataira építve, a kosárlabdázók érzelmi ellenállóképességének erősítésére összpontosított, annak érdekében, hogy csökkenjen az esetleges frusztráció miatti fókuszvesztés lehetősége. Ehhez a fiatalok igen hasznos személyes konzultációkat is igénybe vehettek. A tábor két mérkőzése során a gyakorlat igazolta a törekvések helyességét, a játékosok téthelyzetben is figyelemre méltó higgadtságot mutattak, amely érzelmeik hatékonyabb megértéséből és kezeléséből fakadt, s végül jobb teljesítményhez vezetett.”

Az eredményekről három nyelven készült összefoglaló anyag végkövetkeztetése szerint a sportban mindenképpen előnyt jelent az agresszív viselkedés, ezért az ebben rejlő lehetőségeket is ki kell használni, de csakis a sportszerűség elveinek betartása, illetve betartatása mellett. Az ellenfélnek soha, semmilyen körülmények között nem okozhat testi vagy szellemi károkat ez a vehemenség. Éppen ezért a túlzott fizikai agresszió nélküli agresszív és eredményes kosárlabdázás koncepciójának megalkotása is igen izgalmas kihívásnak ígérkezik. Ezek pillérei az intenzív védekezés, a gyors tempójú támadásindítás, az önzetlen passzolás, a magas energiaszintű játék, az okos agresszivitás, az adaptív stratégiák, valamint a nagy intenzitású edzések lehetnek. Az agreszió elkerülését ugyanakkor az oktatás, a sportszerűség hangsúlyozása, a pozitív példaképek, az érzelmi tudatosság és szabályozás, a támogató környezet, a játék előtti rutin kialakítása, az elszámoltathatóság, valamint a pozitív belső beszéd teszi lehetővé.

A Vasas Akadémia és a Fraport Skyliners másfél éves hivatalos együttműködése az év végével tehát befejeződik. A mindennapokban azonban megmarad a jó kapcsolat, sőt, a szakemberek az új évben, még több és még izgalmasabb közös program szervezését tervezik. Nemcsak a saját, de a német és a magyar kosárlabdázás fejlődésének érdekében is.

A záródokumentum három nyelven itt olvasható.

Cikk: Gy. Szabó Csilla